Opracowanie graficzne i wykonanie Izby Pamięci Łowickich Żydów.

Miejsce: Muzeum w Łowiczu, Stary Rynek 5/7
Czas trwania ekspozycji: 5 lat
Zakres prac:
– opracowanie projektów graficznych
– wykonanie ekspozycji, katalogu wystawy, strony www
Muzealna Izba Pamięci Żydów Łowickich ukazuje dzieje tej społeczności w Łowiczu – od chwili pojawienia się starozakonnych w mieście, poprzez powstanie i intensywny rozwój gminy żydowskiej, aktywny udział w społeczno-gospodarczym życiu miasta w XIX i XX wieku, wybuch II wojny światowej,  aż do ostatecznej jej zagłady.
(Burmistrz Miasta Łowicza Krzysztof Jan Kaliński)